تاريخ : | | نویسنده : shoraye5

اخبار,اخباراقتصادی,كاهش آب سفره هاي زير زميني

 

اخبار اقتصادی - هشدار كاهش آب سفره هاي زير زميني كشور/ بودجه آبخيزداري نيازها را رفع نمي كند

رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه در كشور با بيلان منفي سفره هاي زير زميني آب رو به رو هستيم گفت: بودجه آبخيزداري نيازهاي كشور را رفع نمي كند.

خدا كرم جلالي ظهر چهار شنبه در نشست خبري سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور در منطقه طرق مشهد اظهار كرد: بخش قابل توجهي از بودجه سال آينده به بخش آبخيزداري تخصيص داده مي شود و اما اين بودجه نسبت به نياز كشور مناسب نيست.

وي همچنين خبر داد: بخشي از بودجه مبارزه با ريزگردهاي كشور به استان خراسان رضوي تعلق خواهد گرفت.

وي افزود: با تغيير اقليم در جهان و گرم شدن كره زمين و سفره هاي و خشكسالي و آلايندگي هايي كه در زمينه آب و خاك و مواد غذايي و مسائل بيولوژي داريم زندگي انسان ها را با مخاطرات جدي رو به رو مي كند.

معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: عرصه هاي منابع طبيعي يكي از موضوعاتي است كه مي تواند به كمك بشر بيايد و چالش هاي به وجود آمده از تخريب هاي انسان را تا حدودي بهبود ببخشد.

جلالي با اشاره به وظيفه اين سازمان در احيا و توسعه منابع طبيعي در كشور گفت: بحث حفظ آب و خاك، پوشش گياهي از موضوعاتي است كه مي تواند وضعيت نابسامان محيط زيست را نجات دهد.

رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور بيان كرد: آمارها نشان مي دهد كه هر انسان سرانه يك كيلو گرمي غذا لازم دارد و اين سرانه  1.5 ليتر آب لازم است و 11 كيلو گرم هوا لازم است.

جلالي با بيان اينكه 11 برابر غذا، انسان نيازمند هوا است گفت: در رابطه با تامين اكسيژن و هواي پاك نقش پوشش گياهي و منابع طبيعي بسيار كارآمد و مهم است.

رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به تاثير نقش حفظ منابع طبيهي در كاهش آلاينده هاي هوا گفت: هر درخت بيش از 5 تن اكسيژن توليد و بيش از 8 تن گاز كربنيك را جذب و تجزيه مي كند و البته  كاهش آلاينده ها در هوا مهم ترين تاثير بر محيط شهري است.

امنيت اكولوژ‍ي بالاتر از امنيت غذايي مطرح است
وي با بيان اينكه توجه به محيط زيست اين مسئله در دنياي امروز با توجه به چالش هاي بوجود آمده بسيار با اهميت است افزود: امنيت اكولوژی به عنوان امنيتي كه هم طراز و حتي بالاتر از امنيت غذايي مطرح است.

رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به اينكه اين امنيت براي هر انسان از اهميت و جايگاهي ويژه اي برخوردار است ادامه داد: امنيت اكولوژيك فراتر از حقوق بشر امروز در جهان مورد توجه قرار گرفته است.

جلالي گفت: در حال حاضر در كشور 14.3 ميليون هكتار جنگل در 5 رويشگاه خزري، زاگرس، ارسباران، خليج فارس و ايران كه هر كدام ويژگي هاي خاص خود را دارد.

وي توضيح داد: 135 ميليون هكتار عرصه هاي منابع طبيعي ماست كه 14.3 هكتار ميليون هكتار جنگل و 86 ميليون هكتار و 32 ميليون هكتار بيابان داريم.

تخريب عرصه ها در برخي مناطق كشور
رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور در خصوص وضعيت كنوني منابع طبيعي در كشور يادآور شد: بسته به شرايط اقليمي در هر منطقه در برخي مناطق وضعيت نسبتا خوب است و البته در بعضي مناطق كشور هم عرصه ها مورد تخريب قرار گرفته است.

وي يادآور شد: در 100 سال گذشته سطح جنگل هاي ياران 18 ميليون هكتار بوده است كه در طي اين سالها 4 ميليون هكتاز از آن كاسته شده است.

رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به اينكه كاهش سطح جنگل ها در تمام جهان رخ داده است ادامه داد: سالانه 3.7 هكتار از جنگل هاي جهان كاسته مي شود.

وي بيان كرد: آمار بودجه مصوب سال گذشته 220 ميليارد تومان بوده است كه تا كنون 30 درصد آن تحقق يافته و ممكن است تا پايان سال به 50 درصد برسد.

معاون وزير جهاد كشاورزي به بودجه 180 ميليارد توماني مصوب براي سال جاري اشاره كرد و گفت: دولت تدبير و اميد تلاش دارد تا بودجه اي واقعي تصويب كند تا 100 در صد آن را تخصيص دهد و مانند سال 91 نشود كه 10 درصد از بودجه تخصيص يابد.

رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور بيان كرد: بخش قابل توجهي از بودجه سال آينده به بخش آبخيزداري تخصيص داده مي شود و اما اين بودجه نسبت به نياز كشور مناسب نيست.

يك سوم ميانگين بارندگي در جهان را داريم
وي با اشاره به مشكلات اين سازمان در محافظت و احيا و توسعه گفت: در آبخيزداري با توجه به اينكه ميزان بارندگي ها 250 ميليمتر در كشور داريم  و يك سوم ميانگين بارندگي در جهان است.

جلالي با تاكيد براينكه يكي از راهكارهاي موجود از طريق آب خوانداري و سفره هاي زير زميني است عنوان كرد: نزديك به 60 درصد از آب كشاورزي در كشور ما توسط چاه هاي آب تهيه مي شود.

هشدار بيلان منفي سفره هاي زيرزميني در كشور
رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور بيان كرد: بيلان منفي سفره هاي زيرزميني در كشور 10 ميليارد متر مكعب است كه هشدار و زنگ خطر بزرگي است.

وي  بيان كرد: آبخوانداري و آبخيزداري مي تواند در غني سازي سفره هاي زير زميني و تعادل بخشي به بيلان منفي نقش موثر داشته باشد.

رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه در زمينه كنترل كانون هاي بحران بيابان زا و تثبيت شن هاي روان و گرد و غبار بايد عملياتي انجام شود افزود: براي كنترل اين كانون ها ي بحراني بايد اقداماتي انجام شود تا بسته به شرايط منطقه جنگل كاري و يا مانژپاشي انجام شود.

وي گفت: تقريبا آمادگي جذب و اجراي پروژه ها ي مربوط به آبخيزداري و حفاظت مطلوب از جنگل ها و مراتع نياز به هزار ميليارد تومان اعتبار دارد.

اهداف منابع طبيعي با مشاركت هاي مردمي محقق مي شود
جلالي تاكيد كرد: با توجه به محدوديت بودجه بايد با بهره وري با اين رقم و امكانات و استفاده از مشاركت هاي مردمي اهداف منابع طبيعي را به پيش ببريم.

رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور در خصوص اعتبارات تعلق گرفته به خراسان رضوي عنوان كرد: اين اعتبار 35 ميليارد تومان است.

وي همچنين با بيان اينكه استانداري درخصوص معضل ريزگردها با اين سازمان مساعدت كرد اعلام كرد: سند كنترل ريز گردها و كانون هاي فرسايش بادي در استان به تصويب رسيد.

جلالي با اعلام اينكه سند مالكيت 132 ميليون هكتاراز اراضي منابع طبيعي از 140 ميليون هكتار به نام دولت صادر شده است گفت: اين رقم معادل 84 درصد از كل اراضي كشور است.

وي در خصوص صدور اسناد مالكيت در خراسان رضوي بيان كرد: در استان از هشت ميليون و 146 هزار هكتار اراضي سند مالكيت 6 ميليون 865 هزار هكتار صادر شده است.

حفاظت از جنگل ها در اولويت قرار دارد
معاون وزير جهاد كشاورزي بيان كرد: بحث حفاظت از جنگل ها در اولويت كار قراردارد كه در چهار مورد حفاظت، احيا ، توسعه و بهره وري پايدار راهبرد اصلي حفاظت است.

وي بيان كرد: اهميت جنگل هاي ايلكاني به لحاظ بي نظير بودن در جهان و اينكه مهم ترين ميراث طبيعي جهان است براي ما هم مدنظر است كه اقدامات حفاظتي انجام شده در بحث كمربند حفاظتي را شكل داديم.

جلالي توضيح داد: 17 هزار كيلومتر از اين كمربند درنقاط حساس انجام گرفته است  كه تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم و البته برخي مناطق كه مجاور مناطق مسكوني است نيز كا ر را دشوار مي كند.

كمك دهياران 28 هزار روستا به حفظ منابع طبيعي
وي همچنين با اشاره به اينكه در 28 هزار روستا از دهياران كمك گرفته ايم  افزود: تفاهم نامه اي  ميان وزير كشور و جهاد كشاورزي منعقد مي شود تا بتوانيم از دهياران براي حفاظت از منابع طبيعي استفاده كنيم.

معاون وزير جهاد كشاورزي ابراز اميدوراي كرد تا با كمك تشكلهاي مردمي و NGO  ها كاستي و كمبودهاي نيروهاي رسمي اين سازمان برطرف شود.

وي تلفيق سازمان محيط زيست و سازمان منابع طبيعي را رد كرد وگفت: اين به نفع هيچكدام نيست و وظايف اين دو سازمان هر كدام در راستاي رفع برخي مشكلات است كه نبايد با هم تلفيق شوند.

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: محيط زيست در جهت مديريت و نظارت در كشور براي رسيدن به محيط زيست مطلوب حركت مي كند اما سازمان منابع طبيعي كشور در خصوص حفاظت و احيا و بهره برداري از منابع طبيعي گام بر مي دارد.
اخبار اقتصادی - مهر

 رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
بوتاکس چگونه تزریق می شود؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.